K O N D I Č N É    J A Z D Y

Pre držitežov vodičského oprávnenia skupiny "B" poskytujeme kondičné jazdy na získanie zručností a skúseností v premávke.

Cena za 60 minút je 20,00 Euro.