K U R Z    P R V E J    P O M O C I

Každý žiadateľ o vodičské oprávnenie je povinný úspešne absolvovať kurz prvej pomoci u akreditovaného subjektu.

Naša autoškola Vám ponúka možnosť zaradenia do kurzu prvej pomoci, ktoré sa konajú v priestoroch našej autoškoly za zvýhodnených podmienok.